Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątkiu
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:

Galeria zdjęć
   
BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony

   Archidiecezja Warmińska realizuje projekt pn.: „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I prac.” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Nr umowy: POIS.08.01.00-00-0140/17-00

Celem głównym projektu jest:
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu zachowania zabytkowych obiektów wchodzących w skład pomnika historii: Zespół Katedralny we Fromborku oraz stworzenie spójnej oferty kulturalno – edukacyjnej w okresie do VI.2023 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
I.      Prace przygotowawcze
II.     Prace konserwatorskie i budowlane
III.    Zakup wyposażenia
IV.    Promocję projektu

Efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu Powstanie nowa przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Jednocześnie w wyniku realizacji projektu planowane jest wykorzystanie terenu wokół Katedry do działalności kulturalno – edukacyjnej (imprezy, spotkania plenerowe).
Oferta kulturalno-edukacyjna powstała w wyniku realizacji projektu, w porównaniu z dotychczasową działalnością kulturalno-edukacyjną, zapewnia różnorodną (w tym wzbogaconą o nowe elementy) jakość merytoryczną programu. Zaproponowany program tworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze, wprowadza nowe elementy merytoryczne, skierowany jest do nowych grup odbiorców, przyczynia się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, wzrostu kompetencji kulturowych oraz do wzrostu kreatywności społeczeństwa.
Projekt ma znaczący wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Wartość projektu: 22 307 919,16 zł

Dofinansowanie z EFRR: 18 114 698,15 zł


Zdjęcia z przebiegu prac konserwatorskich >>

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku