NaszaPani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 8.00, 9.30 (w roku szkolnym), 11.00 i 18.00
poniedziałek, środa, piątek i sobota - 18.00
wtorek i czwartek - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Warto posłuchać 

Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   
Rok 2022
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony


Ołtarz Najświętszej Maryi PannyPoliptyk szafiasty z 1504 r., konsekrowany w 1509 r. jest najstarszym i najcenniejszym z ołtarzy katedry fromborskiej.
Pośrodku szafy ołtarzowej znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny w typie dziewicy apokaliptycznej, która czule trzyma na rękach Dziecię Jezus jednocześnie podając Zbawiciela człowiekowi. Dwaj aniołowie podtrzymują jej koronę. Na skraju jej płaszcza majuskułowy napis inwokacyjny:: "Regina caeli laetare alleluja, ora pro nobis. - Gloria laus et honor Tibi sit, quae genuisti Salvatorem Christum Dominium nostrum, qui verbo saecula fecit. - Królowo nieba, raduj się alleluja, módl się za nami. Chwała, sława i cześć niech będzie Tobie, Która zrodziłaś Zbawiciela, Chrystusa, Pana naszego, Który słowem stworzył świat.

Opis ołtarza, historia i losy po II wojnie światowej

Sceny pasyjne

W swej ponad 500 letniej historii istnienia, ołtarz zmieniał swoje miejsce czterokrotnie:
1. W prezbiterium przez 243 lat (1509 - 1752) pełnił rolę ołtarza głównego. W tym czasie kanonikiem kapituły katedralnej był Mikołaj Kopernik (1497 - 1543). Jest to także okres wojen szwedzkich w XVII wieku, kiedy ołtarz został bardzo uszkodzony.
2. W kruchcie zachodniej przez 155 lat (1752 - 1907).
3. W nawie północnej, w części zachodniej przez 88 lat (1907 - 1995).
4. W nawie północnej naprzeciw kruchty południowej od 2004 r. do chwili obecnej.


Konserwowany po wojnie po raz pierwszy w latach 1956 - 1959 w toruńskich pracowniach konserwacji zabytków. Ponowne prace restauracyjne prowadzono z przerwami od początku lat dziewiędziesiątych XX wieku w pracowniach konserwacji zabytkow w Gdańsku. Poliptyk został poddany konserwacji w latach 1992 - 1995 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Totalizatora Sportowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Fromborka.

W 2003 roku odnaleziono na strychu dwie figur apostołów. Figury były w bardzo złym stanie. Rozległe ubytki oraz silnie zdezintegrowana struktura drewna w wyniku działalności owadów i obecności mikroorganizmów, wymagały szczególnie troskliwego traktowania.  Prace w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu strukturalnym drewna. Następnie wykonano rekonstrukcje podstaw rzeźb oraz głowy. Naniesiono nowe polichromie oraz złocenia. Wykonano także rzeźbę anioła podtrzymującego koronę Madonny w środkowej kwaterze poliptyku. Prace konserwatorskie wykonano pod kierunkiem Witolda Konratiuka.

W latach 2019 - 2020 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poddawano pracom konserwatorskim skrzydła poliptyku wraz zachowanymi figurami i scenami: Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli. W figurach Matki Bożej i Dzieciątka Jezus były daleko posunięte zniszczenia drewna. Trzymały się one jedynie na cieniutkiej warstwie zewnętrznej, wnętrze było pyłem. Wykonano otwory w policzku i w brzuszku by delikatnie nie niszcząc zewnętrznej powłoki wyssać "przetworzone" przez szkodniki drewno. Prace konserwatorskie przeprowadzono w pracowni państwa Aleksandry i Edgara Pill'ów.

Płaskorzeźbione sceny z życia Maryi przed i po konserwacji


Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku