NaszaPani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:

Galeria zdjęć
   
 BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony

Ołtarz Najświętszej Maryi Panny


Zdjęcie ołtarza przed II wojną światową


Zdjęcie ołtarza rok 2019 


Zdjęcie ołtarza rok 2022

Poliptyk szafiasty z 1504 r., konsekrowany w 1509 r. jest najstarszym i najcenniejszym z ołtarzy katedry fromborskiej.
Pośrodku szafy ołtarzowej znajduje się figura Najświętszej Maryi Panny w typie dziewicy apokaliptycznej, która czule trzyma na rękach Dziecię Jezus jednocześnie podając Zbawiciela człowiekowi. Dwaj aniołowie podtrzymują jej koronę. Na skraju jej płaszcza majuskułowy napis inwokacyjny:: "Regina caeli laetare alleluja, ora pro nobis. - Gloria laus et honor Tibi sit, quae genuisti Salvatorem Christum Dominium nostrum, qui verbo saecula fecit. - Królowo nieba, raduj się alleluja, módl się za nami. Chwała, sława i cześć niech będzie Tobie, Która zrodziłaś Zbawiciela, Chrystusa, Pana naszego, Który słowem stworzył świat.

W swej ponad 500 letniej historii istnienia, ołtarz zmieniał swoje miejsce czterokrotnie:
1. W prezbiterium przez 243 lat (1509 - 1752) pełnił rolę ołtarza głównego. W tym czasie kanonikiem kapituły katedralnej był Mikołaj Kopernik (1497 - 1543). Jest to także okres wojen szwedzkich w XVII wieku, kiedy ołtarz został bardzo uszkodzony.
2. W kruchcie zachodniej przez 155 lat (1752 - 1907).
3. W nawie północnej, w części zachodniej przez 88 lat (1907 - 1995).
4. W nawie północnej naprzeciw kruchty południowej od 2004 r. do chwili obecnej.

Sceny pasyjne

Historia ołtarza i jego losy po II wojnie światowej


Konserwowany po wojnie po raz pierwszy w latach 1956 - 1959 w toruńskich pracowniach konserwacji zabytków. Ponowne prace restauracyjne prowadzono z przerwami od początku lat dziewiędziesiątych XX wieku w pracowniach konserwacji zabytkow w Gdańsku. Poliptyk został poddany konserwacji w latach 1992 - 1995 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Totalizatora Sportowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Fromborka.

W 2003 roku odnaleziono na strychu dwie figur apostołów. Figury były w bardzo złym stanie. Rozległe ubytki oraz silnie zdezintegrowana struktura drewna w wyniku działalności owadów i obecności mikroorganizmów, wymagały szczególnie troskliwego traktowania.  Prace w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu strukturalnym drewna. Następnie wykonano rekonstrukcje podstaw rzeźb oraz głowy. Naniesiono nowe polichromie oraz złocenia. Wykonano także rzeźbę anioła podtrzymującego koronę Madonny w środkowej kwaterze poliptyku. Prace konserwatorskie wykonano pod kierunkiem Witolda Konratiuka.

W latach 2019 - 2020 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poddawano pracom konserwatorskim skrzydła poliptyku wraz zachowanymi figurami i scenami: Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli. W figurach Matki Bożej i Dzieciątka Jezus były daleko posunięte zniszczenia drewna. Trzymały się one jedynie na cieniutkiej warstwie zewnętrznej, wnętrze było pyłem. Wykonano otwory w policzku i w brzuszku by delikatnie nie niszcząc zewnętrznej powłoki wyssać "przetworzone" przez szkodniki drewno. Prace konserwatorskie przeprowadzono w pracowni państwa Aleksandry i Edgara Pill'ów.

Płaskorzeźbione sceny z życia Maryi: Zwiastowanie i Pokłon Trzech Króli,
przed i po konserwacji

W 2021 roku zrekonstruowano sceny:
Nawiedzenie Boże Narodzenie

W 2022 roku zrekonstruowano scenę Ofiarowanie w świątyni


W 2023 roku Poddano konserwacji szafę centralną z rzeźbami, osiem obrazów tablicowych, skrzyda oraz zrekonstruowano scenę Wniebowstąpienie
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku