Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad 2017 r.
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

W każdą pierwszą środę i sobotę miesiąca przed Mszą św. w Katedrze odmawiamy różaniec. W środy w intencji naszych rodzin, parafii i o pokój na świecie, a w soboty przebłagalny.
Członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.Fundacje Żywego Różańca dla Parafii


Stacja VI Drogi Krzyżowej


 
Sztandar Matki Bożej Fromborskiej„Odmawiajcie Różaniec” - z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach.
Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową.
Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

Obowiązki członków Żywego Różańca:

Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednej dziesiątki Różańca.
 - Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 - Częste przystępowanie do Sakramentów świętych.
 - Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 - Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 - Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego,
pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 - W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 - Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 - Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 - Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 - Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 - Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 - w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
 - Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Róże naszej parafii:
Róża p.w. " Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych", Zelatorka - Balicka Teresa
Róża p.w. " Matki Bożej Gromnicznej", Zelatorka - Henryka Kisiel
Róża p.w. " Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny",  Zelatorka - Ptaszyńska Zofia
Róża p.w. " Św. Józefa", Zelator - Czajkowski Piotr
Róża p.w. " Matki Bożej Kochawińskiej", Zelatorka - Mroczkowska Iwona
Róża p.w. " Matki Bożej Bolesnej", Zelatorka - Semeniuk Gabriela
Róża p.w. " Matki Bożej Fromborskiej", Zelatorka - Krystyna Meyka

Opiekun parafialnych kół Żywego Różańca: ks. Krzysztof Narloch

28 października 2017 r. odbyło się uroczyste odnowienie przynależności do Żywego Różańca, wręczenie legitymacji członkowskich i różańców przywiezionych z Rzymu oraz założenie kroniki parafialnych kół Żywego Różańca. Kronikę prowadzi p. Teresa Balicka. zdjęcia [TUTAJ]

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku