Kaplica Zbawiciela, zwana Kaplicą Szembeka


Kaplica Zbawiciela jest wyjątkowym miejscem w archidiecezji warmińskiej m.in. z powodu jej wyjątkowo dostojnego wyglądu i tego, że jej fundator, wielki czciciel świętych i relikwii bp Krzysztof Andrzej Szembek, zgromadził w niej kilkadziesiąt relikwii, które przywoził m.in. z rzymskich katakumb. Wśród relikwii są też fragmenty Krzyża Świętego, bo bp Szembek był też wielkim czcicielem Męki Pańskiej.
Z powodu ilości tych relikwii kaplica oficjalnie nazwana Kaplicą Zbawiciela lub od nazwiska fundatora Kaplicą Szembeka nosiła też miano +rerliquiarum+, czyli po prostu relikwiarza.
Biskup Szembek z tej kaplicy uczynił też kryptę grobową dla swojego rodu. Pochówków dokonywano w niej przez długi czas i byli to nie tylko Szembekowie, ale i biskupi warmińscy. Ostatni pochówek miał miejsce w 1930 roku.
Prace konserwatorskie obejmowały zarówno ściany kaplicy (odnawiano polichromie autorstwa Macieja Meyera), jej sklepienie pokazujące m.in. Trójcę Świętą w otoczeniu świętych, ołtarz z relikiwiarzami oraz kratę odgradzającą kaplicę od głównej bryły świątyni.
Ze względu na obszar prac i ich koszty prace były prowadzone etapami. Najpierw wykonano polichromie portalu iluzorycznego, potem wykonano konserwacje polichromii ścian i kopuły. Prace konserwatorskie w Kaplicy Zbawiciela trwały z przerwami od 2010 roku do października 2014 r. i pochłonęły w sumie 1,5 mln zł. Znaczna część tych pieniędzy pochodziła ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza tym dotacje przekazywały też olsztyńskie urzędy: wojewódzki i marszałkowski.
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku