Ministranci

KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ Sacrosanctum Concilium, 10.
Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc.

Kim jest ministrant?
Łacińskie słowo ministro, ministrare znaczy “służyć, usługiwać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Strój liturgiczny ministranta , podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, że zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz jest szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa. Uczestniczyć w liturgii jest równoznaczne z tym, iż trzeba współdziałać i współtworzyć ją, czyli trzeba się w pełni zaangażować.
W naszej wspólnocie parafialnej jest kilku ministrantów, którzy swoją obecnością, pomocą, zaangażowaniem stają się znakiem i służą Panu Bogu przez szczególny udział w liturgii. Spotkania tej grupy odbywają się podczas celebracji liturgicznych. Służba liturgiczna naszej parafii nie stanowi dużej grupy, ponieważ część uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dojeżdża do Fromborka, zaś starsi uczą się w większych miastach. Za to chętnie służą przy ołtarzu gdy przyjeżdżają do swoich rodzinnych domów na święta. 
Bazylika Archikatedralna we Fromborku jest głównym Kościołem archidiecezji, gdzie od wieków służbę Bożą pełnili biskupi i kanonicy warmińscy. Tym bardziej posługa w tak ważnym miejscu jest zaszczytem i zadaniem podtrzymywania tej tradycji. Formacja ministrantów to nie tylko nauka posługiwania przy ołtarzu. To przede wszystkim przybliżanie się do Boga, to coraz głębsze i lepsze rozumienie liturgii, jej sensu i istoty w życiu każdego z nas. Po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę po służeniu i modlitwę o powołania: Panie Jezu spraw, by choć jeden z naszej wspólnoty parafialnej został Twoim kapłanem. Pamiętamy również o naszych patronach: św. Stanisław Kostka, św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Berchmans,
św. Dominik Savio.  

Zachęcamy do przyłączenia się do tej zaszczytnej i wspaniałej grupy w naszej wspólnocie parafialnej oraz do odwiedzenia Fromborka.

X przykazań ministranta parafii Archikatedralnej
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Opiekunem ministrantów jest ks. Krzysztof Narloch.
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku