Duszpasterze:

Proboszcz i Dziekan
Ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski


Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Narloch

 


W parafii pomaga duszpastersko
z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Ks. mgr Piotr Brygoła

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku