Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
w Katedrze:
niedziela godz.:
8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
sobota – godz. 18.00

w Kościele św. Wojciecha
poniedziałek, środa i piątek - 17.00
wtorek, czwartek - 8.00

   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Warto posłuchać 

Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątki
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   

Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Media o nas
 Organy katedralne
   
Linki
     
  Polecane strony

Sakramenty Święte

 
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.00. Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem o godz. 17.30 (katedra). Chrzest dziecka zgłaszają w kancelarii rodzice przynajmniej tydzień przed planowanym terminem.
Niezbędne dokumenty:
- wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
- metryka ślubu kościelnego Rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty w innej parafii),
- dane o rodzicach chrzestnych (data urodzenia, dokładny adres zamieszkania), - zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
- kartki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.
Chrzestnym może być ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje,
- ukończył 16 lat,
- jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
- jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, 
- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Polecamy, to należy przeczytać!   Chrzestny to nie wróżkaSAKRAMENT
BIERZMOWANIA
Aby przyjąć ten sakrament należy:
- Ukończyć katechizacje na etapie III klasy gimnazjum
- Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych
- Zdobyć wiedzę wymaganą do przyjęcia tego sakramentu określoną w minimum programowym przez katechetę
- Zdać egzamin dopuszczający do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej
- Uczestniczyć w „czasie przygotowawczym” przez niedzielną Eucharystię, spowiedź i komunię pierwszopiątkową oraz inne wymagania określone przez księdza proboszcza, a świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej
- Dostarczyć „świadectwo chrztu” (Ad Sacra) oraz podanie z prośbą o przyjęcie tego sakramentu
- W przypadku bierzmowania dorosłych należy uzgodnić indywidualny tok przygotowania z księdzem proboszczem.


INFORMACJE
DLA NARZECZONYCH
Wymagane dokumenty:
- aktualna metryka chrztu (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
- dowody osobiste narzeczonych,
- indeksy katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (z ostatniej klasy)
- zaświadczenie o uczestnictwie w przygotowaniu do życia w rodzinie (w kursie prowadzonym w parafii zamieszkanie po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz w spotkaniach w poradni przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego trwa 3 miesiące i zobowiązuje narzeczonych do:

- spisania protokołu przedmałżeńskiego na podstawie rozmowy z kapłanem w kancelarii parafialnej (koniecznie 3 miesiące przed ślubem),
- uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich, w miejscu wskazanym przez kapłana przygotowującego narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
- spotkania w poradni przedmałżeńskiej,
- przystąpienia do spowiedzi:
- pierwszy raz – na początku przygotowania (najlepiej w trakcie uczestnictwa
w katechezach przedmałżeńskich),
 - drugi raz – w tygodniu przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego (najlepiej w czwartek lub w piątek).

EUCHARYSTIA
Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
- Dostarczyć „świadectwo chrztu”
- Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice w spotkaniach formacyjnych
- Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach okresowych
- Zdobyć odpowiednią wiedzę niezbędną do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Eucharystii.

SAKRAMENT
POKUTY I POJEDNANIA
Sakrament Pokuty i Pojednania sprawowany jest:
- Codziennie przed każdą Mszą Świętą
- I środa i piątek miesiąca od godz. 16.30


SAKRAMENT
NAMASZCZENIA CHORYCH
Aby przyjąć ten sakrament należy:
Wezwać księdza do chorego i nie odkładać tego wezwania na ,,ostatnią chwilę”. Sakrament chorych nie jest ,,ostatnim namaszczeniem”, lecz sakramentem pomagającym cierpiącemu w jego chorobie. Sakrament chorych można przyjmować wiele razy w życiu, ale zwykle jeden raz w tej samej chorobie. Jeśli chory znajduje się w domu lub w szpitalu, należy do duszpasterza dyżurującego pod numerem: 737 445 297

Odwiedziny duszpasterskie chorych odbywają się:
- w I piątki miesiąca w domach prywatnych (od godz. 9:00)
- w szpitalu (w każdy piątek – Msza Święta w kaplicy szpitalnej)
- w nagłych przypadkach o każdej porze.
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku