Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
w Katedrze:
niedziela godz.:
8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
sobota – godz. 18.00

w Kościele św. Wojciecha
poniedziałek, środa i piątek - 17.00
wtorek, czwartek - 8.00

   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Warto posłuchać 

Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątki
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   

Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Media o nas
 Organy katedralne
   
Linki
     
  Polecane strony


Co oznaczają symbole znajdujące się na bruku dziedzińca katedralnego?   
Plan zagospodarowania terenu wokół katedry realizowany w ramach projektu „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -  Etap I prac” obejmuje wymianę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych dziedzińca katedralnego. Wokół katedry położony jest nowy bruk. W tym bruku, z kamieni granitowych zostały ułożone symbole.

Labirynt
W drodze do katedry przechodzimy przez labirynt - symbol całego wszechświata, ale też dróg ludzkich; do środka, do centrum, do Boga, który jest Panem wszechświata. W środku labiryntu znajduje się znak ryby, znak chrześcijan, znak Chrystusa. Ryba - ICHTHYS; Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.
Symbol ryby to symbol pierwszych chrześcijan, używany przez nich w czasie prześladowań, do rozpoznawania siebie nawzajem. Wiąże się symbolicznie z chrztem – żywiołem ryby jest woda i z eucharystią jako pokarmem – Chrystus w Ewangelii dokonał cudownego rozmnożenia ryb.

Chrystogram

Przed kruchtą południową odnajdujemy Chrystogram: symbol Chrystusa (skrzyżowanie pierwszych dwóch liter greckich chi i rho imienia Chrystus) oraz symbolem Alfy i Omegi. Połączenie takie symbolizuje mądrość Chrystusa, Jego Bóstwo i to, że jest On zarazem Bogiem i człowiekiem, w Którym zamykają się Byt i Czas.
Symbolika Alfy i Omegi — jako Boga — Jezusa Chrystusa występuje w Starym Testamencie u Izajasza (Iz 41,4; 43,10; 44,6).
W ten sam sposób określa Boga — Jezusa Chrystusa Apokalipsa św. Jana (1,8; 21,6, 22,13), zawierając dookreślenia: "Początek i Koniec” (1,8; 21,6; 22,13) i "Pierwszy i Ostatni” (22,13). Określenie to wyraża prawdę, że świat pochodzi od Chrystusa – Boga Słowa Wcielonego (jako Logosu ) i zmierza do Niego jako do ostatecznego celu.
W Apokalipsie św. Jana Wcielony Bóg Jezus Chrystus mówi: Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
Słowa te mają nam przypominać, że wszystko jest w Bogu i do Niego należą pierwsze i ostatnie słowo.
Podobnie jak Α i Ω obejmują w ramy cały klasyczny grecki alfabet, w symbolice Biblijnej Bóg Jezus jest zasadą sensu i trwania wszystkich rzeczy.

Trzy przenikające się półkola wpisane w okrąg

Wchodząc bramą południową na dziedziniec katedralny, zobaczymy ułożony z kamieni symbol Trójcy Przenajświętszej - triquetra (triquatra) wpisana w okrąg. W kulturze celtyckiej była znakiem pojednania z naturą. W średniowiecznej Europie triquatra stała się chrześcijańskim symbolem Trójcy. Trzy wzajemne przenikające się półkule wpisane w okrąg - nieskończoność i wieczność.
"Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie." www:brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3)
Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. O.Jacques Louis Monsabré OP tak tłumaczy jedność trzech Osób Boskich: "Osoby Boże nie tworzą trzech bogów? Nie! Jak długość, szerokość i wysokość nie tworzą trzech ciał; jak źródło, strumień i rzeka nie tworzą trzech rzek; jak siła słońca, która grzeje, świeci i porusza, nie stanowi trzech słońc; jak korzeń, pień i gałęzie nie tworzą trzech drzew; jak kształt, barwa i zapach nie tworzą trzech kwiatów”.

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku