Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:

Galeria zdjęć
   
BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony


Co oznaczają symbole znajdujące się na bruku dziedzińca katedralnego?   
Plan zagospodarowania terenu wokół katedry realizowany w ramach projektu „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -  Etap I prac” obejmuje wymianę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych dziedzińca katedralnego. Wokół katedry położony jest nowy bruk. W tym bruku, z kamieni granitowych zostały ułożone symbole.

Labirynt
W drodze do katedry przechodzimy przez labirynt - symbol całego wszechświata, ale też dróg ludzkich; do środka, do centrum, do Boga, który jest Panem wszechświata. W środku labiryntu znajduje się znak ryby, znak chrześcijan, znak Chrystusa. Ryba - ICHTHYS; Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.
Symbol ryby to symbol pierwszych chrześcijan, używany przez nich w czasie prześladowań, do rozpoznawania siebie nawzajem. Wiąże się symbolicznie z chrztem – żywiołem ryby jest woda i z eucharystią jako pokarmem – Chrystus w Ewangelii dokonał cudownego rozmnożenia ryb.

Chrystogram

Przed kruchtą południową odnajdujemy Chrystogram: symbol Chrystusa (skrzyżowanie pierwszych dwóch liter greckich chi i rho imienia Chrystus) oraz symbolem Alfy i Omegi. Połączenie takie symbolizuje mądrość Chrystusa, Jego Bóstwo i to, że jest On zarazem Bogiem i człowiekiem, w Którym zamykają się Byt i Czas.
Symbolika Alfy i Omegi — jako Boga — Jezusa Chrystusa występuje w Starym Testamencie u Izajasza (Iz 41,4; 43,10; 44,6).
W ten sam sposób określa Boga — Jezusa Chrystusa Apokalipsa św. Jana (1,8; 21,6, 22,13), zawierając dookreślenia: "Początek i Koniec” (1,8; 21,6; 22,13) i "Pierwszy i Ostatni” (22,13). Określenie to wyraża prawdę, że świat pochodzi od Chrystusa – Boga Słowa Wcielonego (jako Logosu ) i zmierza do Niego jako do ostatecznego celu.
W Apokalipsie św. Jana Wcielony Bóg Jezus Chrystus mówi: Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
Słowa te mają nam przypominać, że wszystko jest w Bogu i do Niego należą pierwsze i ostatnie słowo.
Podobnie jak Α i Ω obejmują w ramy cały klasyczny grecki alfabet, w symbolice Biblijnej Bóg Jezus jest zasadą sensu i trwania wszystkich rzeczy.

Trzy przenikające się półkola wpisane w okrąg

Wchodząc bramą południową na dziedziniec katedralny, zobaczymy ułożony z kamieni symbol Trójcy Przenajświętszej - triquetra (triquatra) wpisana w okrąg. W kulturze celtyckiej była znakiem pojednania z naturą. W średniowiecznej Europie triquatra stała się chrześcijańskim symbolem Trójcy. Trzy wzajemne przenikające się półkule wpisane w okrąg - nieskończoność i wieczność.
"Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie." www:brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3)
Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. O.Jacques Louis Monsabré OP tak tłumaczy jedność trzech Osób Boskich: "Osoby Boże nie tworzą trzech bogów? Nie! Jak długość, szerokość i wysokość nie tworzą trzech ciał; jak źródło, strumień i rzeka nie tworzą trzech rzek; jak siła słońca, która grzeje, świeci i porusza, nie stanowi trzech słońc; jak korzeń, pień i gałęzie nie tworzą trzech drzew; jak kształt, barwa i zapach nie tworzą trzech kwiatów”.

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku