Wykaz prac przeprowadzonych w katedrze i na Wzgórzu Katedralnym w okresie ostatnich 10 lat

Lp. Rok Zakres przeprowadzonych prac Poniesione nakłady
 
PLN
Dotacje ze środków publicznych(wysokość dotacji, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)

Środki własne PLN


1. 2009

Konserwacja empory organowej

50 000,00 nie korzystano ze środków publicznych 50 000,00
2. 2010

Konserwacja epitafium M. Kopernika

9 000,00 Gmina Frombork 9000 PLN 0,00
3. 2010

Konserwacja ołtarza św. Krzyża

90 000,00 nie korzystano ze środków publicznych 90 000,00
4. 2010

Konserwacja ołtarza bocznego św. Anny Samotrzeć

161 932,00 92 000 PLN, Województwo Warmińsko-Mazurskie, 69 932,00
5. 2010

Konserwacja ołtarza bocznego MB Bolesnej

164 000,00 164 000 PLN, Województwo Warmińsko-Mazurskie 0,00
6. 2010 Konserwacja ołtarza bocznego św. Marcina 95 064,00 90 000 PLN, W​M WKZ 5 064,00
7. 2010 Prace konserwatorskie przy ścianach wewnętrznych 158 362,00 40 000 PLN, MKiDN, konserwacja fryzu arkadowego oraz powierzchni z zamalowanym boniowaniem 118 362,00
8. 2010 Wykonanie badań oraz konserwacja części polichromii Kaplicy Zbawiciela tj. iluzorycznego portalu od strony nawy 45 046,00 20 000 PLN, W​M WKZ, 25 076,00
9. 2011

Ekspertyza konserwatorska, konstrukcyjna, geologiczna, architektoniczna oraz badania archeologiczne i latoratoryjne określające przyczyny zawilgocenia murów katedry

27 876,00 20 000 PLN, W​M Wojewódzki konserwator Zabytków 7 876,00
10. 2011

Konserwacja ambony z kaplicy polskiej

47 776,00 40 000 PLN Województwo Warmińsko Mazurskie 7 776,00
11. 2011

Konserwacja polichromii kaplicy Zbawiciela Etap I

197 584,00 90 000 PLN, MKiDN, badanie stanu zachowania polichromii oraz konserwacja polichromii na ścianie wschodniej 107 584,00
12. 2011 Konserwacja ołtarza i polichromii ściany południowej Kaplicy Zbawiciela II etap 382 918,00 250 000 PLN, MKiDN, konserwacja ołtarza i polichromii na ścianie południowej 132 916,00
13. 2011 Konserwacja polichromii kaplicy Zbawiciela Etap II 197 584,00 90 000 PLN, MKiDN, badanie stanu zachowania polichromii oraz konserwacja polichromii na ścianie wschodniej 107 584,00
14. 2012 Konserwacja ołtarza i polichromii ściany południowej Kaplicy Zbawiciela II etap 382 918,00 250 000 PLN, MKiDN, konserwacja ołtarza i polichromii na ścianie południowej 132 916,00
15. 2012 Konserwacja polichromii na kopule i ścianie północnej Kaplicy Zbawiciela III etap 502 336,00 400 000 PLN, MKiDN, polichromie na kopule; 60 000 PLN Województwo Warmińsko Mazurskie​polichromie na ścianie północnej 42 336,00
16. 2013 Konserwacja barokowej kraty portalowej z kaplicy Zbawiciela 49 200,00 40 000 PLN, Województwo WarmińskoMazurskie; konserwacja kraty 9 200,00
17. 2014

Konserwacja polichromii na ścianie zach. i ław w kaplicy Zbawiciela ​IV etap zakończenie prac

201 011,00 150 000 PLN MKiDN konserwacja polichromii i ław 51 011,00
18. 2015 Remont dachów: prezbiterium, kaplicy św. Jerzego, zakrystii i korytarza północnego, konserwacja szczytu wschodniego korpusu od strony dachu prezniterium i szczytu wschodniego prezbiterium od strony dachu 938 415,00 799 436 PLN, MKiDN, remont i konserwacja dachów i szczytów obok wymienionych; 60000 PLN Województwo, Warmińsko Mazurskie, konserwacja szczytów obok wymienionych 78 979,00
19. 2016 Remont hełmów i elewacji 4 sygnaturki i wieży wież narożnych oraz remont środkowej 911 538,00 800 000 PLN, MKiDN obok wymieniony zakres 20 000 PLN Województwo WarmińskoMazurkskie elewacja wieży południowowschodniej 91 538,00
20. 2016 Prace konserwatorskie zespołu rzeźb ze skarbca katedry (25 obiektów z 81 wchodzących w skład zbioru) 61 283,00 30 000 PLN, W​M WKZ, konserwacja rzeźb 31 283,00
21. 2017

Remont elementów dachu korpusu nawowego: więźba i drewniane elementy pomiędzy przęsłami: 1​3 strona północna i 1​2 południowa od prezbiterium w kierunku zachodnim oraz elewacje lukarn zegarowych północnej i południowej wraz z tarczami zegarowymi

1 167 007,65 800000 PLN, ​MKiDN ​więźba i drewniane elementy pomiędzy przęsłami: 1 i 2 strona północna i południowa od prezbiterium w kierunku zachodnim oraz lukarny zegarowe północna i południowa – bez tarczy zegarowej, 200 000 PLN, ​Wojewoda Warm. Maz. ​dach korpusu przęsło 3 strona północna, Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego ​40000 PLN – konserwacja tarczy zegarowej lukarny strona południowa 127 007,65
22. 2018 Remont dachu katedry - etap II 715 122,31 690 0000 PLN, MKiDN - prace na dachu w obrębie na odcinku od 22 do 37 m po stronie północnej, od 18 do 39,5 m połać po stronie południowej wraz z daszkami lukarn zegarowych 25 122,31
23. 2018 Remont dachu katedry. Remont konstrukcji dachu XIV wiecznej katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku - połać południowa na odcinku od 13 do 18 metra długości okapu (licząc od szczytu wschodniego) na całej wysokości 100 000,54 Wojewódzki Konserwator Zabytków 70000 PLN 30 000,54


Copyright © Katedra Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku