Wesprzyj naszą historię, naszą kulturę, nasze zabytki!

Przed nami 
Jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika
Do 2023 roku pragniemy przywrócić świetność Katedry we Fromborku.

Pomóż chronić cenny skarb polskiego dziedzictwa.Dane do przelewu:
BRANIEWSKO-PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY O/PASŁĘK 17 14-400 PASŁĘK:
19 8313 0009 0060 0402 2000 0010
   
Darowizny przyjmowane są dla:
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA p.w.WNMP we Fromborku
NIP: 5821556089
   
Tytułem: ofiara na cele kultu religijnego - prace konserwatorskie

Każde wsparcie się liczy.

W Katedrze i na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku trwają prace remontowe i konserwatorskie finansowane z funduszy europejskich. Trwający remont katedry jest największy od 1835 roku.
Dzięki pracom, które potrwają do końca 2020 roku odnowione pomieszczenia historycznego skarbca zostaną przeznaczone na cele wystawiennicze i udostępnione po raz pierwszy zwiedzającym. Po zakończeniu prac konserwatorskich udostępnione zwiedzającym turystom zostanie także poddasze katedry, gdzie naturalnie są zlokalizowane zabytki techniki: oryginalna więźba dachowa katedry oraz urządzenia techniczne.
Dbałość o dziedzictwo kultury, sztuki i religii jest naszą powinnością.
Obecnie prac wymagają:  
- zabytkowe organy wraz z prospektem
- tynki i polichromie na ścianach oraz filarach
- ołtarze: poliptyk fromborski, św. Augustyna
- witraże

Koszt niezbędnych remontów świątyni szacowany jest na ok. 50 mln. zł.


Naszą troską obejmujemy również kościół św. Wojciecha,
w którym odbywają się nabożeństwa i Msze Święte w tygodniu

oraz dawny kościół św. Mikołaja, który był do zakończenia II wojny światowej kościołem parafialnym.


Copyright © Katedra Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku