Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
w Katedrze:
niedziela godz.:
8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
sobota – godz. 18.00

w Kościele św. Wojciecha
poniedziałek, środa i piątek - 17.00
wtorek, czwartek - 8.00

   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Warto posłuchać 

Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątki
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   

Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Media o nas
 Organy katedralne
   
Linki
     
  Polecane strony

    
Nowy pałac biskupi we Fromborku został wybudowany w miejscu dawnych kanonii pw. św. Jana Nepomucena i św. Andrzeja Apostoła, w latach 1844-1845.
Obok pałacu powstała wozownia, gdzie biskupi trzymali powozy.
Przez ponad sto lat pałac był siedzibą biskupstwa warmińskiego. Mieszkali tu kolejni biskupi: Andrzej Stanisław Hatten, Józef Goeritz, Filip Kremetz, Andrzej Thiel, Augustyn Bludau i Maksymilian Kaller.
Obecnie w pałacu mieści się plebania naszej parafii. Na parterze pałacu znajduje się kaplica, na piętrze są sale reprezentacyjne, w których zachowały się piece kaflowe ozdobione detalami w stylu klasycystycznym i neogotyckim, stolarka drzwiowa i okienna, zabytkowe schody, boazerie, intarsjowane podłogi i unikalne witraże.
 
Od lat sześćdziesiątych XX w. pałac biskupi był miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także centrum życia kulturalnego parafii. W wozowni odbywały się lekcje religii a latem przyjeżdżała na „Oazy” młodzież z całej diecezji. Przez kilka lat (od 2004 r.) w wozowni mieściła się Izba Dziedzictwa Kulturowego Warmii „ Skarby z Poddasza”.
W 2013 r. przeprowadzono remont pałacu biskupiego, wymieniono dach i stropy.

W czasie przygotowywania projektu: „Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna ››Wozownia Sztuk‹‹”, parafia nawiązała współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi artystów. (Chcemy stworzyć tu centrum edukacyjno-kulturalne.)
Cztery lata intensywnej pracy nad dokumentacją, uzyskiwanie pozwoleń (urzędów, Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, Stolicy Apostolskiej), dały wymierny efekt.
10 października 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 -2020 (Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). Nasz projekt: Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna "Wozownia Sztuk", otrzymał dofinansowanie. Umowę w sprawie dofinansowania projektu podpisali w dniu 27 października 2017 r., ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski - Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku oraz Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Koszt całkowity projektu: 6 941 018,05 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 5 842 948,99 zł (pozostała kwota jest wkładem własnym parafii).

Projekt “Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna ››Wozownia Sztuk‹‹", jest tak pomyślany, by służył szerokiemu odbiorcy. W pałacu będzie utworzona ekspozycja dotycząca mieszkających w nim osób i ważnych postaci, które tu gościły. Sala reprezentacyjna wykorzystywana będzie do celów koncertowych. W wozowni zostaną zorganizowane pracownie artystyczne plastyczna i batiku, rzeźbiarsko-garncarska, muzyczna, fotograficzna i grafiki komputerowej.
››Wozownia Sztuk‹‹ będzie miejscem spotkań, gdzie człowiek może doświadczyć drugiego człowieka. Gdzie możliwe jest obcowanie z innymi, z ich bogactwem ducha, z kulturą i sztuką. Miejsce łączące przeszłość i teraźniejszość.


W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę i 7 maja 2018, w imieniu naszej parafii, proboszcz ks. dr Jacek Wojtkowski podpisał umowę na realizację prac budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Skorłutowski” Spółka Jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy z Olsztyna oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Rzeczoznawstwo i Usługi Budowlane „MIRO" inż. Mirosław Ożubko z Elbląga.

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku