Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   
 BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony

    
Nowy pałac biskupi we Fromborku został wybudowany w miejscu dawnych kanonii pw. św. Jana Nepomucena i św. Andrzeja Apostoła, w latach 1844-1845.
Obok pałacu powstała wozownia, gdzie biskupi trzymali powozy.
Przez ponad sto lat pałac był siedzibą biskupstwa warmińskiego. Mieszkali tu kolejni biskupi: Andrzej Stanisław Hatten, Józef Goeritz, Filip Kremetz, Andrzej Thiel, Augustyn Bludau i Maksymilian Kaller.
Obecnie w pałacu mieści się plebania naszej parafii. Na parterze pałacu znajduje się kaplica, na piętrze są sale reprezentacyjne, w których zachowały się piece kaflowe ozdobione detalami w stylu klasycystycznym i neogotyckim, stolarka drzwiowa i okienna, zabytkowe schody, boazerie, intarsjowane podłogi i unikalne witraże.
 
Od lat sześćdziesiątych XX w. pałac biskupi był miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także centrum życia kulturalnego parafii. W wozowni odbywały się lekcje religii a latem przyjeżdżała na „Oazy” młodzież z całej diecezji. Przez kilka lat (od 2004 r.) w wozowni mieściła się Izba Dziedzictwa Kulturowego Warmii „ Skarby z Poddasza”.
W 2013 r. przeprowadzono remont pałacu biskupiego, wymieniono dach i stropy.

W czasie przygotowywania projektu: „Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna ››Wozownia Sztuk‹‹”, parafia nawiązała współpracę z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi artystów. (Chcemy stworzyć tu centrum edukacyjno-kulturalne.)
Cztery lata intensywnej pracy nad dokumentacją, uzyskiwanie pozwoleń (urzędów, Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, Stolicy Apostolskiej), dały wymierny efekt.
10 października 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 -2020 (Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe). Nasz projekt: Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna "Wozownia Sztuk", otrzymał dofinansowanie. Umowę w sprawie dofinansowania projektu podpisali w dniu 27 października 2017 r., ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski - Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku oraz Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Koszt całkowity projektu: 6 941 018,05 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 5 842 948,99 zł (pozostała kwota jest wkładem własnym parafii).

Projekt “Remont i modernizacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni wraz z otoczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej pn. Fromborska Inicjatywa Kulturalna ››Wozownia Sztuk‹‹", jest tak pomyślany, by służył szerokiemu odbiorcy. W pałacu będzie utworzona ekspozycja dotycząca mieszkających w nim osób i ważnych postaci, które tu gościły. Sala reprezentacyjna wykorzystywana będzie do celów koncertowych. W wozowni zostaną zorganizowane pracownie artystyczne plastyczna i batiku, rzeźbiarsko-garncarska, muzyczna, fotograficzna i grafiki komputerowej.
››Wozownia Sztuk‹‹ będzie miejscem spotkań, gdzie człowiek może doświadczyć drugiego człowieka. Gdzie możliwe jest obcowanie z innymi, z ich bogactwem ducha, z kulturą i sztuką. Miejsce łączące przeszłość i teraźniejszość.


W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę i 7 maja 2018, w imieniu naszej parafii, proboszcz ks. dr Jacek Wojtkowski podpisał umowę na realizację prac budowlanych z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Skorłutowski” Spółka Jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy z Olsztyna oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Rzeczoznawstwo i Usługi Budowlane „MIRO" inż. Mirosław Ożubko z Elbląga.

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku