Nasza Pani Fromborska
   
POLIPTYK     
   
Msze Święte
     
niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00
- pon., śr., pt., sob. - 18.00
- wt. i czw. - 7.00
   
Wokół katedry
       
Ołtarze Katedry
Kaplica Szembeka
Na dziedzińcu
 Refleksje
Z historii Fromborka
   
Niezbędnik katolika
   
 Słowo Boże na dziś
   
Kontakt z parafią
       
ul. Katedralna 6
14-530 Frombork
tel.: 737 445 297
e-mail:
kancelaria@katedra-frombork.pl
   
Kancelaria parafialna
   
czynna:

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 15.00
       
Kancelaria jest nieczynna:
w święta kościelne i państwowe.
   
Numer konta BANK BGŻ:
36203000451110000003477780

Remonty
   
Konserwacje i inwestycje
 Projekt “Wozownia Sztuk”
Usługa nadzoru inw.

Galeria zdjęć
   
 BIEŻĄCY ROK
Archiwum
  
Info dla turystów
 
 Zwiedzanie Katedry      
 Organy katedralne
Nowy Pałac Biskupi
   
Linki
     
  Polecane strony


Sługa Boży ks. kan. Władysław ŚwitalskiUrodził się 27 czerwca 1875 r. w Kąkolu koło Leszna. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1897 r. Władysław rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Braniewie. Wiedzę z zakresu filozofii pogłębiał również na uniwersytecie w Monachium. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 września 1899 r. Pracował w Olsztynie jako wikariusz, zaangażował się w pracę duszpasterską wśród robotników. W styczniu 1900 r. został promowany na doktora filozofii. W maju 1903 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w grudniu 1907 r. profesorem zwyczajnym na Wydziale Filozofii Liceum "Hosianum" w Braniewie. Wykładał filozofię i pedagogikę.
W latach 1914–1917 i 1926–1927 pełnił funkcję rektora Akademii w Braniewie. W roku akademickim 1922/1923 zorganizował w Bonn Akademię św. Alberta Wielkiego, czyli Katolicki Instytut Filozoficzny. W grudniu 1923 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bonn przyznał mu doktorat honoris causa. W listopadzie 1932 r. został mianowany kanonikiem katedralnym we Fromborku. Pełnił funkcję kaznodziei katedralnego i ekonoma kapitulnego.
9 lutego 1945 r., po wkroczeniu do Fromborka wojsk radzieckich, ks. Świtalski, zaniepokojony o los swojej siostry Heleny przebywającej w tym czasie w mieście, podjął próbę jej odnalezienia. Podczas poszukiwań ks. Władysław został zatrzymany przez młodego radzieckiego żołnierza. Czerwonoarmista nakazał mu stanąć pod murem pobliskiej stodoły kanonii św. Stanisława. Następnie zapytał, co oznacza noszona koloratka. "To znak bycia Chrystusowym kapłanem" – usłyszał odpowiedź. Żołnierz bez wahania skierował w stronę ks. Świtalskiego pistolet i wystrzelił.
Na chwilę przed śmiercią ks. Świtalski wziął do ręki różaniec i modlił się.
Tymczasowo ks. Władysława pochowano w pobliżu miejsca śmierci, przy kanonii św. Stanisława. W 1953 r. staraniem księdza salezjanina, Mariana Kubrychta, ówczesnego proboszcza katedry we Fromborku, jego szczątki przeniesiono na cmentarz kanonicki. Ksiądz Władysław Świtalski to jeden z 34 męczenników drugiej wojny światowej – ofiar hitleryzmu i komunizmu, o których beatyfikację zabiega Archidiecezja Warmińska. Proces beatyfikacyjny otworzył 15 września 2007 roku w bazylice św. Jakuba w Olsztynie arcybiskup Wojciech Ziemba. W sierpniu 2019 roku rozpoczął się rzymski etap procesu beatyfikacyjnego, który może potrwać jeszcze kilka lat.


Modlitwa o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego ks. Władysława Świtalskiego, do indywidualnego odmawiania
"Boże Ojcze dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Warmińskiemu, naszej społeczności miasta Fromborka księdza kanonika Władysława Świtalskiego, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On naśladując Chrystusa - Nauczyciela i Pasterza - troszczył się o wychowanie młodego pokolenia. Wypełniając powołanie kapłańskie dał nam wzór postępowania oparty na Ewangelii Życia. Wobec nienawiści i podeptania ludzkiej godności naśladując Chrystusa Dobrego Pasterza przelał krew niosąc wsparcie cierpiącym i wykluczonym. Ty Panie sprawiasz, że moc w słabości się doskonali udziel nam Ducha Świętego w darze pokoju, pojednania i odwagi głoszenia Ewangelii Życia. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa ksiądz kanonik Władysław Świtalski, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen."
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku