Ołtarz Fromborski z 1504 r.


Późnogotycki poliptyk fromborski wykonany w pracowni toruńskiej
i sprowadzony do katedry we Fromborku w 1504 roku,
przez fundatora biskupa Łukasza Watzenrode.

Sceny Pasyjne
Po zamknięciu pierwszej pary skrzydeł możemy oglądać osiem malowanych scen pasyjnych umieszczonych po 4 w każdym rzędzie:
 1. Modlitwa w Ogrójcu,
 2. Pojmanie,
 3. Chrystus przed Annaszem,
 4. Chrystus przed Kajfaszem,
 5. Biczowanie,
 6. Cierniem Koronowanie,
 7. Ecce Homo,
 8. Umywanie rąk przez Piłata.

Po zamknięciu drugiej pary skrzydeł ukazują się cztery ostatnie sceny z Pasji:
 9. Niesienie Krzyża,
 10. Ukrzyżowanie,
 11. Opłakiwanie,
 12. Złożenie do grobu.

O poliptyku fromborskim i jego losach po II wojnie światowej - Narodowy Instytuty Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

O rekonstrukcjch rzeźbiarskich elementów ołtarza w 2012 r. - Monika Jaszczak, Konserwator Zabytków.


Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku