Remonty, konserwacje i inwestycje

Droga Krzyżowa - w trakcie realizacji przez Pana Marka Omieczyńskiego, artystę ze Sztumu.
Remont dachu katedry, III etap - dach korpusu nawowego, szczyty od strony dachu oraz lukarny zegarowe - 2017
Remont hełmów i elewacji 4 wież narożnych oraz sygnaturki i wieży środkowej -  2016
Konserwacja figury św. Wojciecha - 2016
Kielich Jubileuszowy
Dziękczynienie za dar Chrztu Świętego i wiarę
Frombork 15.08.2016
Remont muru wschodniego w części ściany kapitularza, elewacji wschodniej kapitularza i muru grodziowego - 2016
System Multimedialny do wyświetlania: tekstów pieśni, obrazów, muzyki lub filmów - 2016
Remont dachów prezbiterium, zakrystii, korytarza północnego i kaplicy św. Jerzego, konserwacja szczytów wschodnich dachów korpusu nawowego i prezbiterium -2015
Renowacja murów obronnych otaczających Wzgórze Katedralne - 2015
Renowacja Kapliczki pw. św. Józefa
z Dzieciątkiem Jezus, z XIX wieku - 2015/2016
Badania warstw malarskich w zakrystii, Kaplicy Polskiej i w pomieszczeniu dawnego skarbca - 2015.
Nowa ambonka - 2015
Konserwacja Ołtarza Wniebowzięcia NMP - 2014
Kaplica Zbawiciela, zwana Kaplicą Szembeka
po konserwacji - 2014
Remont pałacu biskupiego - 2013
Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku