Ołtarz Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny
przed i po konserwacji - 2014 r.

Copyright © Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku